این ماشین را می توان برای کار در تیراژ پایین و به صورت دستی توسط اپراتور مورد استفاده قرار داد. ماشین قابلیت کار با انواع بطری و درب در اندازه های مختلف را دارد.