Sean Riley، مدیر بازاریابی PMMI

همزمان با اینکه مردم بیشتر وبیشتر سلامت محور می‌شوند، سبک زندگی سلامت‌محوری را نیز انتخاب می‌کنند که کمک می‌کند تا امید به زندگی در آنها افزایش یابد. به‌طور منظم این موضوع منجر به افزایش تقاضا برای محصولات دارویی می‌شود که مصرف آنها در جمعیت رو به رشد طبقه میانسال جامعه است. به همین ترتیب و با مصرف داروهای خاص، تقاضا برای ماشین‌‌های بسته‌بندی دارویی نیز رو به صعود نهاده است. برآورده کردن نیازها در بخش ماشین‌آلات، چندان بار سنگینی برای صنعت نخواهد بود اما قوانین رو به افزایش در موضوع داروها، چالشی بزرگتر خواهد بود. این موضوع در گزارش PMMI با عنوان «گرایشات جهانی موثر بر بازار ماشین‌آلات بسته‌بندی در سال 2016» به وضوح اشاره شده است.

در سرتاسر جهان، قوانین زیادی وجود دارند یا در حال تدوین هستند تا چهارچوب ریسک در این بخش را تعیین کنند. اینجا در امریکا، دولت فدرال، قانون کیفیت و ایمنی دارو (DQSA) را در نوامبر 2013 تصویب کرد. این قانون به عنوان نخستین گام برای پیکار با بازار مرگ آفرین جعل دارو قلمداد می‌شود. این دستورالعمل یک قانون ملی (به جای قوانین ایالتی) برای سریال‌بندی و ردیابی محصولات دارویی را بنا نهاده است و داشتن کدهای سریالی را برای بسته‌بندی‌های اولیه و ثانویه محصولات دارویی الزامی کرده است. DQSA اجباری را برای تولیدکنندگان در سال 2017 گذاشته است، همچنین ضرب‌العجلی برای شرکت‌هایی که محصولات را با برند خود بسته‌بندی مجدد می‌کنند همچنین کلی‌فروشان. تحقیق در ادامه پیش‌بینی می‌کند که به محض اجرایی شدن این قانون در بازار امریکا، تاثیر آن بر کشورهای مکزیک و کانادا که صادرات عظیمی به امریکا دارند نیز مشهود خواهد بود.

در اتحادیه اروپا، دستورالعمل جلوگیری از جعل دارو (FMD)، نیاز به سریال‌زنی بر روی بسته‌ها برای داشتن قابلیت ردیابی داروها در طول چرخه توزیع را ضروری دانسته است. این شامل اجباری می‌شود که بسته‌بندی‌ها باید دارای کدهای دوبعدی باشند. آخرین فرصت برای اجرای این قانون از ابتدا تا انتهای سال 2017 میلادی خواهد بود تا در این فرصت شرکت‌ها نیز هماهنگی‌های لازم را تدارک ببینند.

آرزوی ردیابی داروها از فرآیند تولید تا بسته‌بندی و درنهایت مشتری، یکی از کلیدی‌ترین نقاط تمرکز در این بخش است. از سال 2011، سازمان غذا و داروی چین (CFDA)، به تدریج شبکه الکترونیکی کنترل داروی خود را راه‌اندازی کرده است. این شبکه بخشی از برنامه چین برای ایجاد توانایی ردیابی تمام محصولات دارویی در طی فرآیند چرخه توزیع است. دولت به‌طور متمرکز شماره سریال‌ها را تعیین می‌کند و تمام دادوستدها از تولید تا توزیع باید گزارش شوند. قانون تمام تولیدکنندگان داخلی و خارجی را ملزم به استفاده از این شبکه پیش از ژانویه 2016 کرده بود.

در برزیل، RDC 54، سریال‌زنی بر بسته ونیز ظرف حمل‌ونقل را اجباری کرده است همچنین تا دسامبر 2016 باید ارتباط دقیقی بین جعبه و دارو در چرخه توزیع مواد دارویی شکل گرفته باشد. تولیدکنندگان باید تمام محصولات را در طول چرخه توزیع ردیابی کنند (این موضوع حتی در مورد شرکت‌هایی که ارتباط مستقیمی با آنها وجود ندارد نیز صدق می‌کند) و ارسال آنها را به ANVISA (آژانس ملی نظارت بر سلامت برزیل) گزارش دهند.

برای تسهیل در قانون‌گذاری، باید مدیریت موثر واطلاعات دقیقی در هر مرحله از چرخه تولید و توزیع اغلب پیچیده وجود داشته باشد. این کار منجر به سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات جدید مانند به روز کردن خطوط تولید مصرف‌کنندگان نهایی می‌شود. همچنین تقاضای زیادی برای ارتقا راهکارهای یکپارچه نرم‌افزاری وجود دارد، گرایشی که در آینده نیز قابل پیش‌بینی خواهد بود.