هنر بسته بندی: Product Ventures که برای Planters کار می‌کند کار خود بر روی ظرف PET با حجم 16 اونس برای بسته‌بندی دانه بادام‌زمینی بودار را به پایان برد. این بزرگترین اندازه بسته‌بندی در بازار برای این برند بود.

این پروژه نیاز به طراحی سریعی داشت که معمولا یکسال طول می‌کشد اما این برنامه باید در 6 ماه به پایان می‌رسید. یکی از دستاوردهای اولیه این نوسازی و طراحی مجدد بسته‌بندی، انتقال ارزش ویژه برند بادام‌زمینی از طریق بسته‌بندی بود. طرح نهایی شامل یک ظرف با انحنا در وسط و برجستگی گرد دو طرف بود که تصویر بادام‌زمینی را تداعی کند. طرح مخروطی به گونه‌ای بود که ظرف درهنگام حرکت درون خط تولید همچنان پایدار باقی بماند. ارزش ویژه برند از طریق طراحی مجدد لیبل اتفاق افتاد جایی که اندازه آن کوچک شد تا مصرف‌کنندگان بتوانند بادام بیشتری را درون ظرف ببینند. طراحی باعث کاهش مصرف پلاستیک به میزان 220 تن در سال نیز شد.