هنر بسته بندی: موسسه ایتالیایی طراحان صنعتی، جایزه «لئوناردو داوینچی» خود در سال 2016 را به Freeformer به‌خاطر سیستم خلاقانه برای تولید افزوده اهدا کرد.

 

قالب‌ گیری تزریقی, Freeformer, ماشین‌های قالب‌گیری تزریقی, گرانول‌, قطعات پلاستیکی, Red Dot,

برای دستیابی به راندمان بالای تولید در تولید سری‌های کوچک تا واحدهای تکی، Arburg ماشین‌های قالب‌گیری تزریقی خود Allrounder، را مجهز به Freeformer کرد تا بتواند از پس تولید افزایشی خود برآید. Freeformer از فرآیند تولید افزایشی استفاده می‌کند تا قطعات پلاستیکی تمام کاربردی را از گرانول‌های استاندارد تایید شده برپایه داده‌های SD CAD تولید کند. در سال 2014 نیز Free former جایزه Red Dot را به خاطر طراحی عالی محصول به خود اختصاص داده بود.

اطلاعات تکمیلی در www.arburg.com