هنر بسته بندی: سیستم Bobst Hawkeye مانیتورینگی است که می‌تواند سوراخ‌هایی که در طی فرآیند متالایز به وجود می‌آیند را با دقت شناسایی کند.

فرآیند متالایز, بسته بندی, سیستم ردیاب

سیستم خطی اندازه‌گیری OD بر پایه مدول Bobst Registron عمل می‌کند و نیاز به کنترل برون خطی را از بین می‌برد که این کار ریسک بازگشت محصول توسط خریدار را از بین می‌برد. Hawkeye در تمام طول ریل عمل می‌کند و در لحظه، مکان دقیق سوراخ درون حفره وکیوم را ردگیری و اطلاع می‌دهد. اندازه سوراخ تا 1/0 میلی‌متر، همچنین خراش روی فیلم به راحتی با این سیستم قابل ردیابی است.