مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودان از آغاز برداشت رطب در این شهرستان و صادرات آن به کشور روسیه خبر داد.

 

به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان، سهراب مرشدی بیان داشت: سطح زیر کشت نخیلات این منطقه ۹هزارو ۶۰۰هکتار است وپیش بینی می شود از این سطح قریب به ۲۴هزار تن محصول برداشت شود.

مرشدی افزود: به دلیل بارندگی های مناسب و رعایت توصیه های ترویجی از سوی باغداران، تولید امسال نسبت به سال قبل ۵درصد افزایش دارد.

وی عنوان کرد: آلمهتری و نگار از ارقام زود رس و رقم خنیزی از ارقام میان رس و هلیلی، مرداسنگ، کریته، پیارم و شکری از ارقام دیرس در منطقه رودان هستند.

مرشدی گفت: خرما و رطب درجه یک با بسته بندی های مناسب به کشورهای روسیه و اوکراین صادر می شود. علاوه بر تامین نیاز داخلی استان  و صادرات بخشی از این محصولات به استانهای تهران، خراسان و آذربایجان شرقی ارسال می شود.

مرشدی افزود: فصل برداشت خرما در این منطقه با ارقام زودرس مثل آلمهتری ونگار در تیرماه آغاز و با برداشت ارقام دیررس مثل هلیلی و کریته در شهریورماه به پایان می رسد.

 www.mehrnews.com