خبرگزاری فارس: مدیرعامل سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی، دارویی و بسته بندی دارویی با اشاره به اینکه ماده موثر دارویی و بسته بندی سالانه ۱۳۰ میلیون دلار ارز نیاز دارد تا ۶۷ درصد ماده موثر داروها را تولید کند، گفت: اولویت ارزی این حوزه باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

فرامرز اختراعی  با اشاره به اینکه ۶۷ درصد مواد اولیه دارویی در داخل تولید می شود، گفت: در شرایط کنونی که نگرانی‌هایی در مورد امکان کمبود دارو وجود دارد تولیدکنندگان مواد اولیه نشان داده‌اند که با همت می توانند در عرصه تامین ماده موثر مورد نیاز نقش آفرینی کنند. مدیرعامل سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی، دارویی و بسته بندی دارویی با بیان اینکه در تحریم های دوره قبل حتی یک قلم از داروهایی که با مواد اولیه داخلی تولید می شد،کمبودی به وجود نیامد، گفت: در دوره جاری نیز ظرف چهار سال توانستیم توان تولید مواد اولیه داروی را از ۵۴ درصد به ۶۷ درصد افزایش دهیم.

وی با تقدیر از تمام فعالان صنعت داروسازی، اظهار کرد: بنیانگذاران صنعت دارو زحمت بسیار زیادی را در این عرصه متحمل شدند تا اکنون به مرحله رشد رسیدیم، در این میان کمتر الگوی داروسازی بدون کمک دکتر مستشاری به بلوغ رسیده است، ایشان به عنوان دانشمندی حاذق در خدمت این صنعت بوده و در ای راه از توان و سواد خود دریغ نکرده است.

اختراعی خطاب به رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به مشکلات صنعت داروسازی گفت: در طول یک سال اخیر مسائلی در مورد اولویت بندی ارز مواد اولیه دارویی و بسته بندی به وجود آمد و در برهه ای از زمان فعالیت این حوزه با مشکل پیچیده ای مواجه شد،  که از شما می‌خواهیم در دوره مدیریت جدید با حداکثر امکان اقدامات تسهیل کننده را برای این بخش زیربنایی انجام دهید.

وی با بیان اینکه ماده موثر دارویی و بسته بندی سالانه ۱۳۰ میلیون دلار ارز نیاز دارد تا ۶۷ درصد ماده موثر داروها را تولید کند، افزود: این در حالی است که ارز مورد نیاز دارو به ۳ میلیارد دلار می‌رسد. برای تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه و بسته بندی تا ۱۴ مهر با مشکلات عدیده ای مواجه بودیم که خوشبختانه در دوره مدیریت دکتر عبده زاده مشکلات بهبود پیدا کرده است.

مدیرعامل سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی، دارویی و بسته بندی دارویی با اشاره لزوم توجه ویژه به حوزه مواد اولیه و صنعت بسته بندی، گفت: تمام همت خود را برای اولویت دهی به ارز ماده موثر دارو و بسته‌بندی   به‌کار گیرد، چرا که این حوزه زیرساخت صنعت داروسازی بوده و صرفا با ۱۳۰ میلیون دلار قادر به تامین ۶۷ درصد ماده اولیه دارویی است.