هنر بسته بندی / بین الملل: Boomerang Water و Bull Corporation فینالیست AwardsSustainability شدند. این دو سیستم نیمه‌خودکار بطری‌سازی Boomerang را برای بطری‌های آلومینیومی Ball به مسابقه معرفی کرده بودند.

Jason Dibble مدیر بخش آب بومرنگ در این خصوص چنین می‌گوید: بطری الومینیومی قابل بازگشت ما، با ترویج استفاده مجدد و کاهش ضایعات پلاستیکی یک‌بار مصرف، یک پیشرفت قابل توجه در پیشبرد اقتصاد دایره‌ای است. بطری‌ها استفاده می‌شوند، بازگشت می‌شوند، ضدعفونی می‌شوند، دوباره پر می‌شوند و در نهایت دوباره به بطری‌های آلومینیومی بازیافت می‌شوند.

وی می‌افزاید: من فکر می‌کنم راهکار ما برای پایبندی به نگرش پایداری توانسته داوران را تحت تاثیر قرار دهد. بطری‌های پلاستیکی آب چالشی بزرگ برای مراکز دفن و نیز آبراه‌ها و اقیانوس‌ها به حساب می‌آیند. راهکار بازگشت‌پذیر ما، به کارگیری بطری‌های پلاستیکی یک‌بار مصرف را حذف می‌کند.

سیستم بطری بومرنگ نیاز به ارسال محصولات به مسافت‌های طولانی را از بین می‌برد، زنجیره تامین را ایمن می‌کند و بطری‌های پلاستیکی یک‌بار مصرف را با ظروفی جایگزین می‌کند که می‌توانند چند بار استفاده شوند و درنهایت نیز بازیافت شوند. ماشین پرکن را می‌توان در اقامتگاه‌ها، هتل‌ها، کشتی‌های تفریحی نیز نصب و راه‌اندازی کرد. این ماشین می‌تواند هر 8 ساعت یک‌بار 3هزار بطری را در فرآیند شستشو و پرکنی مورد عملیات قرار دهد.