هنر بسته بندی: Flint Group آخرین نمونه از مرکب‌های خود برای سطوح و بخش‌های جدید بازار را معرفی کرد. سری مرکب‌های XCURA EVO برای کمک به چاپخانه‌هایی تولیدشده که می‌خواهند نهایت کارکرد را از ماشین‌های LED-UV و آن‌هایی که از این سیستم استفاده می‌کنند داشته باشند.

مرکب جدید از Flint Group, ماشین‌های LED-UV , چاپ بر روی فویل,

سری دیگر مرکب‌ها با نام Novastar D2000 IML Bio نیز برای چاپ لیبل‌های IML با قابلیت خشک‌شدن سریع تولید شد. این مرکب‌ها همچنین برای چاپ بر روی فویل و سایر سطوح غیرجاذب مناسب است.